All for Joomla All for Webmasters
Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни от Шенген  да влизат в България
От 22 май 2020, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение
 
(включително Сан Марино, Андора, Монако̀ и Ватикан) да влизат на територията на България.
Забраната за влизане в България не важи за български граждани, членовете на техните семейства, както и за лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин.
 
Няма забрана за влизане у нас и за лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, сочи заповед на българския здравен министър. 
 
На територията на България могат да влизат и:
медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
 
работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ; 
 
транспортен персонал, ангажиран с международен превоз на пътници и товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз, и друг транспортен персонал при необходимост, включително екипажи на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове; 
 
чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; 
 
лица, пътуващи по хуманитарни причини; 
 
представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на  България,
 
изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната,
 
включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност; 
 
сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;
погранични работници. 
 
При влизане на територията на България на 14-дневна карантина не подлежат български граждани и граждани на държави-членки на ЕС, които са: 
лица, пътуващи по хуманитарни причини; 
 
представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности и лица, имащи пряко отношение към: изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на България,
 
изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите, анализи по проекти на потенциални инвеститори и други дейности от значение за икономиката на страната,
 
включително лица, ангажирани в корабостроенето и кораборемонта, удостоверено с писмо от министъра на икономиката или друг министър, отговарящ за съответната дейност. 
 
Това важи и за следните лица, независимо от тяхното гражданство: 
медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници, и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия; 
 
работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ; 
 
чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; 
 
погранични работници;
водачите на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;
водачите на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки. 
 
На 14-дневна карантина не подлежат и членовете на семействата на български граждани, както и лицата, които са във фактическо съжителство с български гражданин, когато срокът на техния престой в България е до 7 дни. 
 
Всички останали лица се поставят под 14-дневна карантина в дома или в място за настаняване, което лицето е посочило. 
 
Не се променят разпоредбите за транзитно преминаване през територията на България. 
 
Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол декларация по образец - Приложение № 1, която е публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването към Заповед № РД-01-274/21.05.2020 г. 
С пълния текст на издадената от българския здравен министър заповед можете да се запознаете ТУК
  
 

Прочетено 1306 пъти Последна промяна от Четвъртък, 21 Май 2020 20:55
Регистрирай се за да оставиш коментар
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…