All for Joomla All for Webmasters
Христо Ботйов. Опит за биография
Ценната книга „Христо Ботйов. Опит за биография” (ИК „Сиела”) от Захарий Стоянов излиза в ново луксозно издание с твърди корици в навечерието на националния празник на България 3 март!
Броени дни преди отбелязването на 140-тата годишнина от Освобождението на България по книжарниците е луксозното издание „Христо Ботйов. Опит за биография”, написана от известния български революционер, политик, журналист и писател Захарий Стоянов.
Ценната книга е един от най-важните източници както за живота и делото на великия български поет, така и за духа и атмосферата в България и сред българската емиграция в навечерието на Априлското въстание. Със своето характерно чувство за хумор, което познаваме и от „Записки по българските въстания”, авторът създава една детайлна и достоверна снимка на епохата и то не само в България, а и в цяла Европа.
Захарий Стоянов не издига Христо Ботев на пиедестал, не го описва като светец, а го представя като човек с неговите силни и слаби страни и – въпреки симпатиите си към него – не скрива от читателите някои доста противоречиви черти от характера на своя герой, както и някои доста спорни негови действия. 
Авторът базира своя труд на разкази на очевидци и на близки приятели на Ботев, а също и на написаното от самия поет, което публикува дословно. В „Христо Ботйов. Опит за биография” ще откриете немалка част от личната кореспонденция на Ботев, някои от неговите ключови публицистични творби, някои от стиховете му, както и документи, свързани с организацията на революцията. 
Авторът отделя специално внимание на личността на бащата на Ботев, на неговата учителска и просветителска дейност и на сложните им отношения. Захарий Стоянов разказва и за характера и живота на Ботевата майка, включително и за живота ѝ след смъртта на поета.
Подробно е изследван също и пътят на Ботевата чета, както и въпросът за смъртта на Христо Ботев. Отделено е внимание и на отношенията на Ботев с Васил Левски и с Любен Каравелов, както и на подготовката му за Априлското въстание.  Трудът на Захарий Стоянов завършва с пълен списък на Ботевите четници.
Книгата е написана увлекателно, подобно на роман, а новото й луксозно издание е с корица от художника Дамян Дамянов.
„Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели от плещите си в името на свободата и за благото на цялото човечество.”
Христо Ботев
Откъс от „Христо Ботйов. Опит за биография”, Захарий Стоянов
„Радецки”
Дошла година 1876, тая страшна, велика и историческа го¬дина, тая забележителна епоха от нашето робско минало. Тя беше крилата, вълшебна, обаятелна и идеална. Пукванието на нейната пролет, цъфванието на минзухара плениха с някаква си невидима сила покорния и мирния рая. Той си въобрази като никога, че е в състояние да си премери силите със старата им¬перия, че може да дели с нея мегдан на живот и на смърт, че няколкото кремъклии пушки, които се падаха на 30-40 души по една, сърповете, косите, кръклигите78 и брадвите ще да на¬правят чудеса! Защо не? Нали са разказвали стари хора, че шопите превзели Цариград със сопи? Че те щели да турят на престолнината царска и свой цар, но хитри гърци ги излъгали, пресушили им водата, пуснали вместо нея вино – и победата рухнала! А само това ли беше? Ами черешовите топове, за ко¬ито така също се знае, че Кара Георги освободил с тях Сърбия? Малки ли работи бяха тия?
Сестра Сърбия се моли на нож и на пушка, храбър черно¬горец наднича като сокол, хвърковатият Тотю чака на Дунава с 500 души, Панайот е отдавна по Балкана, Търново ще да пусне огнена конница, от която ще да избяга всичко, щото не вярва в кръста; от Враца пишат вече писма с кръв: сливенци отдавна са прогласили своята Стара планина за независима; в Цариград се въртят 300 души черногорци, които ще да го запалят на три¬ста места; Турция се объркала и не знае нито що прави, нито що мисли; пашите си дават оставката; аскерът бяга; Европа не дава вече пари – чукнал е знаменитият оня час, че всеки българин трябва да въстане, турско ще царство да пропада, което предвижда и самата 1876 година, като се преобърнат цифрите в черковна азбука! А велика Русия? О, тя чака и се преструва, че не знае нищо, но щом види, че са издигнати на¬шите байраци – големите й топове сами ще да се поклатят.
Да, годината беше такава, каквато раята не беше дочаквала и не помни никога в разстояние на 500-годишното си робувание. Който българин не вярваше... не, чакайте, който си помислеше даже, че българите няма да надвият и да възтържествуват в бъде-щата борба, тоя българин се считаше за предател, за прокажен, за черна душа. Тоя въпрос беше влязъл в такава фаза, щото кри¬тика го не досягаше вече. Всичко знаеха в Румъния за оня огън, който гореше във вътрешността на България, който се беше раз¬духал от смелите ония проповедници, наречени апостоли. Кога¬то те пишеха в Букурещ, Гюргево и пр., когато пращаха своите куриери за туй и онуй, то не говореха и не съобщаваха новини и сведения за тоя или оня окръг, но просто и определено четяха ултиматуми с такава самоувереност, като да пишеха проект за С. Стефанския договор. Един от тях пишеше, че е не в състояние вече да задържи своя окръг, своите подчинени патриоти, кои¬то искат да си премерят силите с пропадналата Турска империя. Втори го надминаваше и уверяваше, че месец има вече, откакто е блокирал града издалеч-издалеч и е завзел всичките по-важни стратегически местности по Балкана, отгдето юнаците като со¬коли трептят и искат да се хвърлят върху тиранина и пр., и пр. Особени пратеници с по 800, 1000 и повече лири непрестанно пристигнаха в Румъния да купуват за своя окръг оръжия. Пия¬цата изведнаж почувствува тоя алъш-вериш и побърза да доста¬ви из Австрия и Германия най-простите и най-евтините пушки, особено револвери, които се купуваха незабавно и прекарваха в България. Много търговци тая година, писари при търговци, так¬силдари и др. обираха касите на своите ортаци или чорбаджия и преминуваха в Румъния. Един врачански търговец, М. Цветков, задигна много лой от един турчин и дойде в Гюргево да го прода¬ва и сумите от него се броиха за пушки. Кризата беше страшна.
Който е бил по онова време в България, т.е. който на мястото е наблюдавал тия чудни движения, иди-дойди – не са му правили дотолкова впечатление. Но който е стоял отстрана и е бил сви¬детел всеки ден на приготовлението и известията из България, той непременно е бил длъжен да дойде до такива заключения, че целият български народ, който се считаше дотогава за 7 000 000, ще да въстане като един човек. Имаше и такива някои от апо¬столите и бъдещи главнокомандующи, които си бяха поръчали скъпа униформа в Букурещ. Всички истински българи и патри¬оти в Румъния бяха в течението на работите, беше възвряла и тяхната кръв, разделяха и те общото настроение на своите от¬самшни братя. Няма съмнение, че нашият герой от всички най-много е знаел и най-много се е вълнувал. От всички румънски градове събирал пари, оръжия, церове и други военни потреб¬ности, а млади момци бързали да се записват. Тия приготовления ставали за всеки случай, че щом се приеме радостното известие от България, че народните байраци са се развили, да има с какво да отидат на помощ на своите братя и румънските българи.
Прочетено 879 пъти Последна промяна от Петък, 02 Март 2018 10:46
Етикети
Регистрирай се за да оставиш коментар
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…